< Iedereen verdient een coach! - Marco Kok Coaching
Home » Blog » Iedereen verdient een coach!

Iedereen verdient een coach!

De term coaching is momenteel aan inflatie onderhevig. Vaak wordt het begrip gebruikt voor vormen van begeleiding waarin vooral advies gegeven wordt op basis van ervaring en expertise. Ik zie dit anders. De coach heeft de antwoorden werkelijk niet (dus ook niet stiekem). Ik begeleid de gecoachte bij het vinden van eigen antwoorden op de leer- of coachvraag.

Wat maakt dat deze vorm van coaching zo goed werkt? Volgens mij zijn daar een paar belangrijke pijlers voor;

De theorie van Carl Jung

Deze theorie gaat uit van het principe dat iedereen het verlangen heeft om te worden wat je in wezen bent. Daaruit volgt automatisch  het streven om talenten te ontdekken en te benutten. Je hoeft je er “alleen maar” bewust van te worden hoe dit bij jou zit.

Gelijkwaardigheid

Coaching is een gelijkwaardig gesprek tussen twee weerbare, emotioneel en mentaal zelfstandige mensen. De gecoachte blijft eigenaar van zijn leerproces. De coach helpt om dit eigenaarschap verder te ontwikkelen. Dit is een kermerkend verschil met therapie waarbij er meer gesteund wordt op de therapeut als er sprake is van onvoldoende “ik-sterkte” en incasseringsvermogen.

Systeemdenken

Een coach kijkt naar het geheel in plaats van naar de som der delen. Dit betekent dat er niet alleen gekeken wordt naar gedrag, maar ook naar de context waarin dit gedrag  plaatsvindt. Daarbij is het gebruikelijke principe van “oorzaak en gevolg” niet belangrijk. Veel waardevoller is het om erachter te komen wat ervoor zorgt dat bepaald gedrag in stand gehouden wordt.

De titel van dit blog, “Iedereen verdient een coach!”, is gekozen omdat ik niet alleen het belang van coaching onder de aandacht wil brengen, maar ook hoop dat steeds meer mensen beseffen dat een professionele coach helpt in het ontwikkelen van je reflectievermogen. Na een coachingstraject ben je in staat beter naar jezelf en anderen te kijken en is je keuzevrijheid in gedrag vergroot. Zelf heb ik dit aan den lijve ondervonden en deze waardevolle inzichten gun ik iedereen.

Coaching op verschillende gebieden

Omdat verschillende situaties verschillende soorten coaches vragen, bied ik verschillende trajecten aan, te weten: bedrijfscoach, bedrijfsbegeleider, stresscoach, midlife coach, persoonlijk ondernemerschap.