< Bedrijfsbegeleider - Marco Kok Coaching
Home » Aanpak » Bedrijfsbegeleider

Bedrijfsbegeleider

Als bedrijfsbegeleider help ik ondernemers met advies over hun bedrijfsvoering. Vaak hebben ondernemers wel door dat er veranderingen mogelijk – soms zelfs hoognodig – zijn om zo te komen tot een gezondere financiële huishouding, het pakken van meer commerciële kansen, het bepalen van een nieuwe koers of het doelmatiger inrichten van de interne organisatie. Maar even zo vaak is het lastig tijd, ruimte of afstand te nemen en blijf je gewoon maar doen wat je doet. In dergelijke gevallen is het goed één of meerdere sessies te sparren met een iemand die ruime ervaring heeft in de begeleiding van ondernemers.

In dit traject neem ik mijn senioriteit mee die ik als eigen ondernemer en directeur van een middelgroot MKB-bedrijf in de afgelopen jaren heb opgebouwd. Daarnaast kun je er zeker van zijn dat ik mijn coachingsvaardigheden inzet. Maar bedrijfsbegeleiding is geen coaching! We gaan niet zozeer de diepte in op jouw rol als persoon en ondernemer, maar ik begeleid je als ondernemer zakelijk en hands-on en zoek samen met je naar praktische verbeteringen in je dagelijkse bedrijfsproces. Ik geef je dan een advies over de punten die je vervolgens rechtstreeks kunt implementeren in je bedrijfsvoering.

Begeleiding startende ondernemers

Als je net voor jezelf bent gestart als ondernemer of je hebt plannen in die richting, is begeleiding vaak nog effectiever. Zeker omdat bijsturen en verbeteren nu nog veel gemakkelijker is dan over een paar jaar. Starters kunnen nog afstand nemen van de waan van de dag en optimalisaties aanbrengen die op termijn veel geld opleveren of besparen. En je kunt nu nog leren van de fouten die anderen al eerder hebben gemaakt, en ze voorkomen. Als begeleider van startende ondernemers kan ik je op veel fronten van advies voorzien.

Ook als bedrijfscoach kan ik je begeleiden.

Heb je behoefte aan een bedrijfsbegeleider?

Ik wil je vragen graag beantwoorden

Neem contact op