< Stresscoach - Marco Kok Coaching
Home » Aanpak » Stresscoach

Stresscoach

In de meest letterlijke definitie betekent stress hetzelfde als spanning of druk. Een gezond en menselijk verschijnsel. Het is dat opgewonden gevoel dat je wel kent vlak voordat je een belangrijk gesprek hebt, een optreden moet verrichten of een sportwedstrijd moet spelen. Je lichaam reageert erop door extra hormonen zoals adrenaline, noradrenaline en cortisol aan te maken. Dit zorgt er weer voor dat je hartslag stijgt, je misschien wat gaat zweten en je stem verandert. Je komt in een verhoogde staat van alertheid en bent meer geconcentreerd en efficiënt. Iets dat in spannende situaties in je voordeel kan werken. Deze vorm van stress wordt ‘gezonde stress’ genoemd.

Mensen die aangeven last te hebben van stress bedoelen daarom meestal ook iets anders. Zij ervaren spanning of druk die vaker voorkomt, langer duurt of erger is dan ze eigenlijk kunnen behappen. Ze herstellen er niet zo goed meer van en schieten juist daardoor vaker en sneller opnieuw in een stressreactie. Stress stapelt op. Deze vorm van stress is ongezond en levert naar verloop van tijd meestal afgeleide klachten op, zoals een burn-out, een verhoogde bloeddruk, hoofdpijn, slapeloosheid, prikkelbaarheid, depressiviteit en besluiteloosheid.

Wanneer een stress-coach iets voor je is

Ervaar jij negatieve stress? Het gevoel dat de boog te vaak of te lang gespannen staat? Als stresscoach help ik jou uit te vinden wat je stressbronnen zijn. Extern, zoals in je werk, je thuissituatie of in de onbalans tussen beide. Of intern, want je eigen gedrag is vaak heel erg bepalend voor de mate van stress die je voelt. Daarnaast help ik je als stresscoach jouw eigen antwoord te formuleren op stress. Hoe houd je stressoren buiten de deur? Hoe zorg je dat je er evenwichtiger mee omgaat?

Ook als midlife coach kan ik je begeleiden.

Heb je behoefte aan een stresscoach?

Ik wil je vragen graag beantwoorden

Neem contact op