< Help! - Marco Kok Coaching
Home » Blog » Help!

Help!

Vaak vinden mensen het lastig om hulp te vragen. Iemand anders helpen wordt veel gemakkelijker gevonden.

Tijdens mijn opleiding tot coach bij Schoolvoorcoaching, kregen wij een oefening waarbij vijf tweetallen werden gevormd. Één persoon ging gehurkt met zijn rug tegen de muur zitten en de ander ging recht tegenover deze persoon staan. De opdracht luidde: “Je mag elkaar helpen zonder te praten; zie maar..”.

Vanaf dat moment werden al snel verschillende “tactieken” zichtbaar. De één zette al kort na de start zijn/haar partner in, door met zijn rug tegen de muur gehurkt te blijven en de handen uit te steken, zodat de persoon ertegenover deze kon pakken en het hurken hiermee vergemakkelijkt werd. De ander bleef alleen stug volhouden en stak de handen op het allerlaatst uit om geholpen te worden. En er waren allerlei tussenvormen.

Tijdens de analyse van de oefening werden twee essentiële zaken duidelijk. De eerste was dat er nooit de opdracht was gegeven om zo lang mogelijk tegen de muur te blijven staan. Dit werd door iedereen voetstoots aangenomen.

De andere conclusie was dat iedereen zijn eigen tijd en manier heeft om zijn hulpvraag te stellen. De mensen die het langst wachtten om de ander in te zetten, bleken bij navraag ook in het dagelijks leven het lastig te vinden om op tijd hulp te vragen. Belangrijk daarbij is vooral dat je dit weet van jezelf. Ben je een “late” vrager dan bestaat de kans dat je te lang probeert in je eentje een probleem op te lossen, waardoor dit wellicht onnodig wordt verergerd.

Ben je daarentegen een “vroege” vrager, dan ligt onvrede door afhankelijkheid en een gevoel van slachtofferschap op de loer. Vooral het bewustzijn hierop vergroot de kans dat je de hulpvraag op tijd kunt en mag stellen van jezelf.

Hoe (snel) vraag jij om hulp?

Ben je op zoek naar een bedrijfscoach, bedrijfsbegeleider, stresscoach of midlife coach? Of wil je groeien in je persoonlijk ondernemerschap?